6 kwietnia 2020

Informacja

Praca Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego w Giżycku                     w zmienionych warunkach organizacyjnych, a także praca z wykorzystaniem metod i technik nauczania i terapii na odległość   w związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19  Podstawa prawna: 1.Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek system oswiaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem […]