25 maja 2020

Grafomotoryka

Grafomotoryka skierowana do najmłodszych. Na dużych kartkach (A3), rysujemy proste kształty. Dziecko rysując powinno starać się zmieścić pomiędzy liniami. 
Jeśli posiadamy laminarkę, możemy stworzyć karty pracy wielokrotnego 
użytku.