Udział w uroczystościach organizowanych przez placówki zewnętrzne