Czytanie uczestniczące- zaproszenie do czytania…..