31 stycznia 2023

Rekrutacja

REKRUTACJA TRWA CAŁY ROK

Do przedszkola przyjmowane są dzieci na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną oraz wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Rekrutacja – plik do pobrania tutaj